กราบพระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ขึ้น15ค่ำ เดือน4 วันพิเศษ ที่ไม่เคยเกิดวันเพ็ญแบบนี้ ในวันพุธ วันนี้ควรกราบพระอุปคุตเพื่อขอให้ท่านประทานพรให้เราสมปรารถนาค่ะ (Taken with Instagram at วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร)

กราบพระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ขึ้น15ค่ำ เดือน4 วันพิเศษ ที่ไม่เคยเกิดวันเพ็ญแบบนี้ ในวันพุธ วันนี้ควรกราบพระอุปคุตเพื่อขอให้ท่านประทานพรให้เราสมปรารถนาค่ะ (Taken with Instagram at วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร)